Zgody na przetwarzanie danych przez portal MegaKartki.pl

Personalizacja reklam

Pozwól MegaKartki.pl na wyświetlanie reklam spersonalizowanych Google Adsense na podstawie Twojej aktywności, takiej jak hasła wyszukiwane w Google.

Zbieranie statystyk

Pozwalasz MegaKartki.pl na zbieranie danych statystycznych w Google Analytics. Jeśli nie chcesz, by te dane były zbierane, możesz pobrać i zainstalować ten dodatek do przeglądarki.

Wykorzystanie plików cookies

Pozwalasz MegaKartki.pl na wykorzystanie plików cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się jak zmienić ustawienia przejdź do Polityki Cookies.

Możesz zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam swojego konta Google, Przejdź do Ustawień.

Możesz też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.