REKLAMA

 1. Korzystanie z serwisu MegaKartki.pl jest darmowe.
 2. Każda osoba chcąca wysyłać kartki elektroniczne z serwisu MegaKartki, bez względu na to czy założy Konto Użytkownika, czy będzie wysyłać e-kartki jako Gość musi przeczytać, zaakceptować i przestrzegać wszystkie punkty tego Regulaminu. W przeciwnym razie proszę o zaprzestanie korzystania z naszego serwisu.
 3. Użytkownikiem serwisu zostaje każda osoba wysyłająca kartki elektroniczne z serwisu MegaKartki.
 4. Użytkownikiem może być osoba dorosła, jak i osoba niepełnoletnia ,która ma zgodę opiekunów na korzystanie z serwisu.
 5. Aby korzystać z serwisu można założyć Konto Użytkownika lub można wysyłać e-kartki jako Gość.
 6. Konto Użytkownika ważne jest bezterminowo pod warunkiem, że konto jest aktywne. Jednak użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto z serwisu MegaKartki. Można to zrobić osobiście w panelu konta lub zwrócić się z prośbą o usunięcie konta do administratora serwisu.
 7. Konto Użytkownika jest aktywne, gdy w okresie 6 miesięcy od daty rejestracji użytkownik zaloguje sie na swoje konto w serwisie MegaKartki i wyśle przynajmniej jedną kartkę internetową
 8. Nieaktywne Konta Użytkowników będą usuwane przez administratora serwisu
 9. Podczas rejestracji w celu założenia Konta Użytkownika należy podać prawdziwe dane.
 10. Ze względu na ochronę antyspamową zabronione jest zakładanie kont użytkowników i wysyłanie kartek na tymczasowe adresy e-mail i niektóre domeny. W razie problemów z zakładaniem kont użytkowników, albo podczas wysyłania kartek elektronicznych proszę skontaktować się z Administracją serwisu.
 11. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość aktualizacji swoich danych a nawet całkowicie usunąć Konto z serwisu (jest to operacja nieodwracalna).
 12. Wszystkie materiały dodane przez Administratora należą do serwisu MegaKartki.pl, chronione są Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zabrania się wykorzystywania plików graficznych poza serwisem MegaKartki.pl.
 13. Konta Użytkowników łamiących Regulamin będą usuwane przez Administratora.
 14. Administrator nie będzie udostępniał danych Użytkowników osobom trzecim.
 15. Zabrania się używania w tekście na kartkach wulgaryzmów, obscenicznych słów, obrażających inne osoby
 16. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników na stronie serwisu MegaKartki.pl, jak i przesyłanych drogą elektroniczną do osób trzecich.
 17. Administrator nie gwarantuję ciągłego działania serwisu, dostarczania kartek do adresatów, jak i tego, że kartka zostanie przeczytana przez adresata.
 18. Akceptując ten Regulamin Użytkownik Serwisu, bez względu na to, czy założył Konto Użytkownika, czy korzysta z serwisu MegaKartki jako Gość, składa deklarację następującej treści:
  1. przeczytałem Regulamin i akceptuję wszystkie jego zapisy i postanowienia.
  2. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z działalnością serwisu.
  3. wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z serwisu MegaKartki.pl
  4. oświadczam, że przesyłam kartki, życzenia, teksty do osób trzecich za ich zgodą.
  5. ponoszę całkowitą odpowiedzialność za treść przesłanych kartek.
  6. dane podane podczas rejestracji są prawdziwe.
 19. Ze względu na okresową optymalizację bazy danych co 30 dni usuwane są kartki, które nie zostały przeczytane przez adresatów w okresie 30 dni daty ich wysłania.
 20. Serwis MegaKartki zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdej chwili.
 21. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik może zwrócić się do Administratora serwisu o usunięcie swojego Konta, lub może Konto usunąć osobiście. Wtedy należy zaprzestać korzystania z serwisu MegaKartki
 22. Regulamin opublikowano 31.05.2012 - Administrator serwisu MegaKartki.pl

REKLAMA

REKLAMA