Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje

Przeglądajcie cytaty i aforyzmy, wszystkie cytaty są specjalnie wyselekcjonowane i znajdziecie w nich wiele złotych myśli. Cytaty możecie również wstawiać w kartki elektroniczne dostępne w serwisie MegaKartki.

  • Szukany cytat:
Naigrawając się z cnót fałszywych, mniej się zaczyna poważać prawdziwe. Autor: Stephanie - Felicite De Genlis
Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu. Autor: Charles Chaplin
Cel jest wiel­ki, kiedy mu się poświęcisz. Lecz cel sta­je się nis­ki, kiedy ro­bisz so­bie z niego ty­tuł do chwały. Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Ce­le w życiu człowieka po­win­ny być jak ho­ryzon­ty, tak aby osiągając jed­ne zaw­sze widzieć nowe. Autor: Agnieszka Lisak
Cha­rak­ter człowieka poz­na­je się do­piero wte­dy, gdy sta­je się on przełożonym. Autor: Erich Maria Remarque (Paul Remarque)
Cha­rak­ter człowieka ujaw­nia się naj­wy­raźniej i naj­czyściej, kiedy człowiek zos­ta­nie od­su­nięty od swe­go codzien­ne­go otocze­nia i pos­ta­wiony przed czymś nowym. Autor: Hermann Hesse
Chciałoby się być bogatym, aby już nie myśleć o pieniądzach, ale większość bogatych i tak nie myśli o niczym innym. Autor: Abel Bonnard
Chciwemu zawsze mało. Autor: Horacy
Chętnie drugich upominamy, a sami upomnień niechętnie słuchamy. Autor: Eurypides
Chętnie się dzielę winą - z ładną dziewczyną. Autor: Jan Sztaudynger
Chorego, który uważa się za zdrowego, nie można wyleczyć. Autor: Henri Frederic Amiel
Ci, którzy są wierni, znają rozkosze miłości; niewierni znają tragedie miłości. Autor: Oscar Wilde
Ci, którzy zbyt wiele oczekują od miłości, nie umieją kochać. Autor: Stefan Napierski
Ciała ludzkie kochają się częściej niż dusze. Autor: Josef Capek
Ciągle jeszcze łatwo jest zostać milionerem - pod warunkiem, że było się miliarderem. Autor: Bob Hope
Cierpienie jest surowym, ale uczonym mistrzem dla tego, kto umie przyjąć od niego niezawodne lekcje. Autor: Michel Quoist
Cierpliwość - to połowa sukcesu w miłości. Autor: Eugeniusz Korkosz
Cierpliwość i praca jednych uszlachetniają a drugich wzbogacają. Autor: Wacław Berent
Cierpliwość jest codzienną formą miłości. Autor: Joseph Ratzinger
Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie. Autor: Jean Jacques Rousseau
Cierpliwość jest podporą słabych, niecierpliwość ruiną mocnych. Autor: Charles Caleb Calton