Cytaty, aforyzmy, złote myśli, sentencje

Przeglądajcie cytaty i aforyzmy, wszystkie cytaty są specjalnie wyselekcjonowane i znajdziecie w nich wiele złotych myśli. Cytaty możecie również wstawiać w kartki elektroniczne dostępne w serwisie MegaKartki.

  • Szukany cytat:
Ciągle jeszcze łatwo jest zostać milionerem - pod warunkiem, że było się miliarderem. Autor: Bob Hope
Śmiech i kpi­ny, to niejed­nokrot­nie płacz kobiety. Autor: Magdalena Samozwaniec
Śmiech jest dla duszy tym sa­mym, czym tlen dla płuc. Autor: Louis de Funes
Śmiech jest jak sól, życie bez niego nie smakuje. Autor: Karol Bunsch
Śmiech jest naj­wier­niej­szym od­bi­ciem duszy. Autor: Fiodor Dostojewski
Śmiech nie jest wca­le złym początkiem przy­jaźni, a na pew­no jej naj­lep­szym zakończeniem. Autor: Oscar Wilde
Śmiech za­bija strach, a bez strachu nie ma wiary. Autor: Umberto Eco
Śmierć dzieli zmarłych na trzy ka­tego­rie: świętych, świętej pa­mięci i ta­kich, bez których ma­my wreszcie święty spokój. Autor: Bolesław Paszkowski
Śmierć jest niczym - jed­no dmuchnięcie i świeca gaśnie - ale sta­rość to straszna hańba! Autor: Nikos Kazantzakis
Śmierć jest prze­cin­kiem w zda­niu twe­go życia. Autor: Rafał Wojaczek
Śmierć jest wiel­kością niez­mienną, je­dynie ból jest wiel­kością zmienną, która może nies­kończe­nie wzrastać. Autor: Georg Christoph Lichtenberg
Śmierć jest wie­cznym schro­nieniem, w którym nic się nie odczuwa. Autor: Cyceron
Śmierć ma w so­bie coś ta­kiego, że w każdym wzbudza wrażli­wość. Stojąc przy trum­nie, wszys­cy widzi­my tyl­ko to, co dob­re, lub to, co zo­baczyć chcemy. Autor: Carlos Ruíz Zafón
Śmierć na­daje piękno życiu. Tyl­ko sztuczne kwiaty nie umierają. Autor: Małgorzata Musierowicz
Śmierć nie jest złem, a je­dynie pra­wem obo­wiązującym cały rodzaj ludzki. Autor: Seneka Młodszy
Śmierć nie zaw­sze poz­wa­la na do­kończe­nie posiłku. Autor: Jonathan Carroll
Śmierć pu­ka jed­na­ko do drzwi bo­gatych i biednych. Autor: Horacy
Śmierć równa żywych, ale nag­robki różnią umarłych. Autor: Jan Włodak
Śmierć zwal­nia nas od wszel­kich zobowiązań. Autor: Michel Eyquem de Montaigne
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą zostają po nich buty i telefon głuchy... Ks. Jan Twardowski
Świado­mość śmier­ci po­budza do życia. Autor: Paulo Coelho